Радно време7.30 - 14.00 Пон-Пет

Запослени

У ОШ „Слободан Пенезић Крцун“ Јунковац укупно је запослено 39 радника.
 • Марија Доганџић I-III/1
 • Драгана Николић II-IV1
 • Славица Матејић  I-III/2
 • Милена Јанковић II-IV/2
 • Снежана Гуслов I/3
 • Снежана Марковић II/3
 • Весна Јовановић  III/3
 • Александра Стевановић  IV/3
 • Ђурђа Петровић – продужени боравак Миросаљци
  • Сенка Стијовић – српски језик
  • Бранкица Перовић – српски језик
  • Гордана Гашић/Светлана Крсмановић – математика
  • Ана Белошевић- енглески језик
  • Милош Ђурђевић – енглески језик
  • Невена Дражић – енглески језик
  • Драгана Протић – руски језик
  • Наталија Арсеновић – физика, хемија
  • Љиљана Белошевић – историја
  • Лана Николић – географија
  • Валентина Црногорац – биологија
  • Драгана Бабовић – физичко и здравствено васпитање
  • Марија Мутавџић – музичка култура
  • Нада Аранђеловић – ликовна култура
  • Алекса Давидовић – ликовна култура
  • Небојша Поповић – техника и технологија
  • Никола Иванковић – веронаука
  • Живојин Јанковић – веронаука
  • Никола Ћирковић – информатика и рачунарство, математика
  • Ана Палибрк – информатика и рачунарство
  • Бранкица Перовић – библиотекар
  • Драгана Протић – библиотекар
 • Милена Симић – директор
 • Милош Вирјевић – секретар
 • Јелена Лукић – педагог
 • Тијана Ђукетић- шеф рачуноводства
 • Невена Маринковић – радник на одржавању хигијене
 • Тања Гајић – радник на одржавању хигијене
 • Милојка Симић – радник на одржаваљу хигијене
 • Рајна Старчевић – радник на одржавању хигијене
 • Марија Дишић – радник на одржавању хигијене
 • Марина Ђорђевић- радника на одржавању хигијене
 • Милорад Николић – домар
 • Никола Томић – ложач