Радно време7.30 - 14.00 Пон-Пет

Распоред часова – нижи разреди

РАСПОРЕД ЧАСОВА I-III/1 – Марија Доганџић

I разред

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Верска настава Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Српски језик Свет око нас Математика Свет око нас Дигитални свет

 

4. Математика Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
5. Физичко и здравствено васпитање Допунска настава ЧОС Слободне активности
6.

III разред

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Верска настава Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Српски језик Свет око нас/Природа и друштво Математика Свет око нас/Природа и друштво Дигитални свет

 

4. Математика Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
5. Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Допунска настава ЧОС Слободне активности
6. Додатна настава

РАСПОРЕД ЧАСОВА II-IV/1  – Драгана Николић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Верска настава Математика Енглески језик Математика Српски језик
2. Енглески језик Српски језик Српски језик Српски језик Математика
3. Српски језик Свет око нас/Природа и друштво Математика Свет око нас/Природа и друштво Дигитални свет

 

4. Математика Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
5. Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Допунска настава ЧОС Слободне активности
6. Додатна настава

РАСПОРЕД ЧАСОВА II-IV/2 – Милена Јанковић

Ред.бр.

часа

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Музичка култура Свет око нас

Природа и друштво

Српски језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Математика Математика

 

3. Свет око нас

Природа и друштво

Математика Математика Физичко и здравствено

васпитање

Дигитални свет
4. ЧОС Физичко  и здрав.

васпитање

Физичко и здрав.

васпитање

Енглески језик Ликовна култура
5. Верска настава Допунска настава Ликовна секција Енглески језик Ликовна култура
6. Додатна настава математике

РАСПОРЕД ЧАСОВА I-III/2 – Славица Матејић

Ред.бр.

часа

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Музичка култура Свет око нас

Природа и друштво

Енглески  језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика

 

3. Свет око нас

Природа и друштво

Математика Математика Физичко и здравствено

васпитање

Дигитални свет
4. Верска настава Физичко  и здрав.

васпитање

Физичко и здрав.

васпитање

Математика Ликовна култура
5. ЧОС Допунска настава Језичка  секција Српски језик Ликовна култура
6.  

 

 

Додатна настава математике

РАСПОРЕД ЧАСОВА I/3 – Снежана Гуслов

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Енглески језик Српски језик Математика Верска настава Српски језик
Српски језик Математика Српски језик Српски језик Математика
Математика Свет око нас Ликовна култура Математика Физичко васпитање
Музичка култура Физичко васпитање Енглески језик Свет око нас Дигитални свет
Лепо писање Физичко васпитање Час одељенског старешине Допунска настава

РАСПОРЕД ЧАСОВА – II/3 – Снежана Марковић

II3 понедељак уторак среда четвртак петак
1. музичка култура математика српски језик математика српски језик
2. енглески језик српски језик математика верска настава математика
3. српски језик свет око нас енглески језик српски језик свет око нас
4. математика дигитални свет физичко и здравствено васпитање ликовна култура физичко и здравствено васпитање
5. допунска настава физичко и здравствено васпитање ликовна секција ликовна култура ЧОС

РАСПОРЕД ЧАСОВА -III/3 – Весна Јовановић

Бр. часа ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧАТВРТАК ПЕТАК
1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТ МАТЕМАТИКА
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И ДРУШТ МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК ДИГИТАЛНИ СВЕТ
4. ФИЗИЧКО ВАСПИТ. МУЗИЧКА КУЛТУРА ВЕРОНАУКА ЛИКОВНА КУЛТУРА ФИЗИЧКО ВАСП.
5. ДОП. МАТ/СРП. ЧАС ОДЕЉ. СТАРЕШ. ФИЗИЧКО ВАСПИТ. ЛИКОВНА КУЛТУРА СЕКЦИЈА
6. ДОДАТНА МАТ.

РАСПОРЕД ЧАСОВА – IV/3 – Александра Стевановић

понедељак уторак среда четвртак петак
Српски језик Музичка култура Енглески језик Математика Природа и друштво
Математика Српски језик Математика Српски језик Математика

 

Физичко васпитање Математика Српски језик Дигитални свет Српски језик

 

Енглески језик Природа и друштво Ликовна култура Верска настава Физичко васпитање
Допунска ср/мат. Час одељењског старешине Ликовна култура Физичко васпитање Додатна настава математика
    Ликовна секција