Радно време7.30 - 14.00 Пон-Пет

Списак уџбеника

Нижи разреди

Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

1.

 

Српски језик

 Ивана Цмиљановић Косовац

Српски језик, Буквар

Вулкан знање
Маја Димитријевић

Српски језик, Читанка

Вулкан знање
 

2.

 

Математика

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика, уџбеник

Вулкан знање
Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика, радна свеска

Вулкан знање
 

3.

 

Свет око нас

Јелена Љубинковић

Свет око нас, уџбеник

Вулкан знање
Јелена Љубинковић

Свет око нас, радна свеска

Вулкан знање
4. Музичка култура Маја Обрадовић

Музичка култура

Вулкан знање
5. Ликовна култура Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић

Ликовна култура

Вулкан знање
Ликовно коферче, Ликовница Вулкан знање
6. Дигитални свет  Арпад Пастор, Гордана Рацков

Дигитални свет, додатно наставно средство

Вулкан знање
7. Енглески језик Stella Maidment, Lorena Roberts

Happy House 1 радни уџбеник

Oxford University Press
Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Српски језик

Маја Димитријевић

Читанка за други разред основне школе

Вулкан издаваштво
Радица Ристи, Тања Маринковић, Јелена Јоксимовић

Српски језик, граматика за други разред основне школе

Вулкан издаваштво
Маја Димитријевић, Вишња Мишић, Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска, српски језик за други разред основне школе

Вулкан издаваштво
Ивана Цмиљановић Косовац

Латиница, уџбеник за други разред основне школе

Вулкан издаваштво
 

2.

 

Математика

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика 2 уџбеник за други разред (2 дела)

Вулкан издаваштво
Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика 2, радна свеска за други разред(2 дела)

Вулкан издаваштво
 

3.

 

Свет око нас

Драгана Златић, Марија Вујовић

Свет око нас 2 уџбеник

Вулкан издаваштво
Драгана Златић, Марија Вујовић

Свет око нас 2 Радна свеска

Вулкан издаваштво
4. Музичка култура Маја Обрадовић

Музичка култура 2 уџбеник

Вулкан издаваштво
5. Ликовна култура Славица Младеновић Ивановић

Ликовна култура за 2. разред – Ликовница

Вулкан издаваштво
6. Дигитални свет Гордана Рацков, Арпад Пастор

Дигитални свет, уџбеник за 2. разред основне школе

Вулкан издаваштво
7. Енглески језик Stella Maidment, Lorena Roberts

Happy House 2 радни уџбеник

Oxford University Press
Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

 

1.

 

 

 

Српски језик

Маја Димитријевић

Читанка за трећи разред основне школе

Вулкан издаваштво
Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац

Граматика, уџбеник за трећи разред основне школе

Вулкан издаваштво
Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац

Радна свеска уз читанку и граматику,српски језик за трећи разред основне школе

Вулкан издаваштво
 

 

2.

 

 

Математика

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика 3 уџбеник за трећи разред

Вулкан издаваштво
Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика 3, радна свеска за трећи разред

Вулкан издаваштво
 

3.

 

Природа и друштво

Јелена Љубинковић, Винко Ковачевић, Љубиша Нешић

Природа и друштво 3 уџбеник за трећи разред први и други део

Вулкан издаваштво
4. Ликовна култура Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић

Ликона култера 3, уџбеник за трећи разред

Вулкан издаваштво
5. Музичка култура Маја Обрадовић

Музичка култура 3 уџбеник

Вулкан издаваштво
6. Дигитални свет  Арпад Пастор, Гордана Рацков

Дигитални свет, уџбеник за 3. разред основне школе

Вулкан знање
 

7.

 

Енглески језик

Stella Maidment, Lorena Roberts

Happy Street 1 уџбеник

Oxford University Press
Stella Maidment, Lorena Roberts

Happy Street 1 радна свеска

Oxford University Press
Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

 

1.

 

 

 

Српски језик

Маја Димитријевић

Читанка за четврти  разред основне школе

Вулкан издаваштво
Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Граматика, уџбеник за четврти  разред основне школе

Вулкан издаваштво
Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

Радна свеска уз читанку и граматику, српски језик за трећи разред основне школе

Вулкан издаваштво
 

2.

 

Математика

Нела Малиновић Јовановић

Математика 4 уџбеник за четврти разред

Вулкан издаваштво
Нела Малиновић Јовановић

Математика 4,радна свеска за четврти разред

Вулкан издаваштво
3. Природа и друштво Вера Бојовић,Драгица Тривић,Виолета Богдановић, Винко Ковачевић     Природа и друштво 4 уџбеник за четврти разред први и други део Вулкан издаваштво
4. Ликовна култура Данка Деспотовић Андрић

Ликона култера 4, уџбеник за четври  разред

Вулкан издаваштво
5. Музичка култура Маја Обрадовић

Музичка култура 4 уџбеник

Вулкан издаваштво
6. Дигитални свет  Арпад Пастор, Гордана Рацков

Дигитални свет, уџбеник за 4. разред основне школе

Вулкан издаваштво
 

7.

 

Енглески језик

Tom Hutchinson

Project 1 уџбеник

Oxford University Press
Tom Hutchinson,Janet  Hardy- Gould

Project 1 радна свеска

Oxford University Press

Виши разреди

Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

1.

 

 

Српски језик

Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Читанка 5, уџбеник за пети разред основне школе

БИГЗ
Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Ива Златић

Граматика српског језика за пети разред основне школе

БИГЗ
Владо Ђукановић, Дивна Томић Анић, – Ивана Андрић, Оливера Радуловић

Радна свеска

БИГЗ
2. Музичка култура Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе

Клетт

 

3. Ликовна култура Катарина Трифуновић

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе

Вулкан издаваштво
 

4.

 

Енглески језик

Ben Goldstein, Ceri Jones, Davis McKeegan

Eyes Open1 уџбеник за 5. разред

Клетт
V. Anderson, E.Higgins

Eyes Open1 радна свеска за 5. разред

Клетт
5. Историја Весна Лучић

Историја уџбеник за 5. разред

БИГЗ школство
6. Географија Мирослав Грујић

Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе

Вулкан издаваштво
7. Биологија Дејан Бошковић

Биологија 5

БИГЗ школство
 

8.

 

Математика

Оливера Тододровић

Математика 5, уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе

Вулкан издаваштво
9. Техника и технологија Мирослав Секулић

Техника и технологија 5, уџбеник за пети разред основне школе + комплет материјала за 5. разред

Вулкан издаваштво
10. Информатика и рачинарство Милош Папић, Далибор Чукљевић

Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе

Вулкан издаваштво
 

11.

 

Руски језик

П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 1, уџбеник  руски језик за 5. разред

Завод за уџбенике
П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 1, радна свеска  руски језик за 5. разред

Завод за уџбенике
Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

 

1.

 

 

 

Српски језик

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Читанка „Извор“ за 6. разред

Клетт
Весна Ломпар

Граматика за 6. разред

Клетт

 

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Радна свеска за српски језик за 6. разред

Клетт

 

2. Музичка култура Маја Обрадовић

Музичка култура за 6. разред

БИГЗ школство
3. Ликовна култура Катарина Трифуновић

Ликовна култура зџбеник за 6. разред

Вулкан издаваштво
 

4.

 

Енглески језик

B.Golostein,C.Jones, D.McKeegan

EyesOpen 2  уџбеник за 6. разред

Клетт
V.Anderson, E.Higgins

Eyes Open 2 радна свеска за 6. разред

Клетт
5. Историја Урош Миливојевић, Весна Лучић, Борис Стојковски

Историја уџбеник за 6. разред

БИГЗ школство
6. Географија Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

Географија уџбеник за 6. разред

Нови Логос
7. Биологија Дејан Бошковић

Биологија 6

БИГЗ школство
 

8.

 

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Математика уџбеник за 6. разред

Клетт
Б.Поповић, М.Станић, Н.Вуловић, С.Милојевић

Математика збирка задатака за 6. разред

Клетт
9. Техника и технологија Мирослав Секулић, Зоран Луковић

Техника и технологија за 6. разред + комплет материјала за 6. разред

Вулкан
10. Информатика и рачинарство Милош Панић, Далибор Чукљевић

Уџбеник информатика и рачунарство 6

Вулкан
 

 

11.

 

 

Физика

Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

Физика уџбеник за 6. разред

Вулкан
Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Вулкан
 

12.

 

Руски језик

П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 2, уџбеник  руски језик за 6. разред

Завод за уџбенике
П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 2, радна свеска  руски језик за 6.разред

Завод за уџбенике
Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

 

1.

 

 

Српски језик и књижевност

Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Читанка 7,

Српски језик и књижевност за 7.разред основне школе

Бигз школство
Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић,Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

С речи на дела 7

Граматика српског језика  за 7. разред основне школе

Бигз школство
2. Музичка култура Марија Брајковић

Музичка култура за 7. разред

БИГЗ школство
3. Ликовна култура Катарина Трифуновић

Ликовна култура зџбеник за 7. разред

Вулкан издаваштво
 

4.

 

Енглески језик

B.Golostein,C.Jones, D.McKeegan

EyesOpen3  уџбеник за 7. разред

Клетт
V.Anderson, E.Higgins

Eyes Open3  радна свеска за 7. разред

Клетт
5. Историја Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић

Историја уџбеник за 7. разред

БИГЗ школство
6. Географија Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Географија уџбеник за 7. разред

Нови Логос
7. Биологија Дејан Бошковић

Биологија 7

БИГЗ школство
 

8.

 

Математика

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Математика уџбеник за 7. разред

Клетт
Б.Поповић, М.Станић, С.Миливојевић,Н.Вуловић

Математика збирка задатака за 7. разред

Клетт
9. Техника и технологија Зоран Луковић, Рада Марковић

Техника и технологија за 7. разред + комплет материјала за 7. разред

Вулкан издаваштво
10. Информатика и рачинарство Милош Панић, Далибор Чукљевић

Уџбеник информатика и рашунарство 7

Вулкан
 

 

11.

 

 

Физика

Љубиша Нешић,Марина Најдановић Лукић,Татјана Мишић

Физика уџбеник за 7. разред

Вулкан
Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Вулкан
 

12.

 

Хемија

Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

Хемија 7, уџбеник за седми разред

БИГЗ школство
Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

Хемија радна свеска са збирком задатака за 7. разред основне школе

БИГЗ школство
 

13.

 

Руски језик

П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 3, уџбеник  руски језик за 7. разред

Завод за уџбенике
П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 3, радна свеска руски језик за 7.разред

Завод за уџбенике
Редни број Назив предмета Уџбеник Издавач
 

 

1.

 

 

Српски језик и књижевност

Зорана Бошковић, Милан Шиповац

Читанка 8

Српски језик и књижевност за 8. разред основне школе

Бигз школство
Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле Булатовић

С речи на дела 8

Граматика српског језика  за 8. разред основне школе

Бигз школство
2. Музичка култура Марија Брајковић

Музичка култура за 8. разред

БИГЗ школство
3. Ликовна култура Катарина Трифуновић

Ликовна култура уџбеник за 8. разред

Вулкан издаваштво
 

4.

 

Енглески језик

H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni

Portal to English 4,енглески језик за 8.разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник,радна свеска и компакт диск)

„DATA STATUS“
 

5.

 

Историја

Урош Миливојевић, Зоран Павловић, Весна Лучић

Историја 8 уџбеник СА ОДАБРАНИМ ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА за 8. разред основне школе

БИГЗ школство
6. Географија др Јелена Миланковић Јованов, Дејана Ђурђевић

Географија 8, уџбеник за 8. разред основне школе

„DATA STATUS“
7. Биологија Дејан Бошковић

Биологија 8, уџбеник за 8. разред основне школе

БИГЗ школство
8. Математика Оливера Тодоровић, Верица Марковић

Математика 8, уџбеник  са збирком задатака за 8. разред, основне школе

Вулкан издаваштво
9. Техника и технологија Дубравка Петровић

Техника и технологија, уџбеник за осми разред основне школе – комплет материјала за 8. разред

Вулкан издаваштво
10. Информатика и рачинарство Милош Панић, Далибор Чукљевић

Уџбеник информатика и рашунарство 8

Вулкан издаваштво
 

11.

 

Физика

Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

Физика уџбеник за 8. разред

Вулкан издаваштво
Татјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић

Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Вулкан издаваштво
 

 

12.

 

 

Хемија

мр  Миомир Ранђеловић, мр Мирјана Марковић

Хемија 8, уџбеник за осми  разред основне школе

БИГЗ школство
мр  Миомир Ранђеловић, мр Мирјана Марковић

Хемија 8, радна свеска са збирком задатака за осми разред основне школе

БИГЗ школство
 

13.

 

Руски језик

П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 4, уџбеник  руски језик за 8. разред

Завод за уџбенике
П.Пипер, М.Петковић, С.Мирковић

Орбита 4, радна свеска руски језик за 8. разред

“Завод за уџбенике“